Woodchip Göllər

Ağac, sərt plastik və s.

Motor gücü: 37 kVt.

Inmatningsöppning 30×20 cm.