Hidrolik tutuş

Təkrar emal üçün ağır tutma.

158 sm uzun, 130 sm enində