Bizimlə əlaqə

Kinne Maskinteknik AB
3-cü nəşr marşrutu
533 74 HELLEKIS
İSVEÇ

Tel +46(0)510-862 00
+46(0)705-36 81 97

satış@kinnemaskinteknik.com