Ayaqları olan mexaniki nəqliyyat bar sürücüsü

Barkhugg BPH 211

Metal qırıntılarına qarşı poladın sərbəst buraxılması.