Siçan Roller kondisioneri

İki möhkəm vurucu diyircəkli çarx
İstifadənin ölçüləri 75 x 115 sm.
Ehtiyatda iki rulon.