Sabit dəmir dirəklər

10 metr uzunluğu, 40 sm diametri