Konveyer lentlər və rezin paspaslar

Müxtəlif uzunluqlarda, genişlikdə və qalınlıqlarda böyük çeşid.