Konveyer kəməri Möckeln

Təxminən 15 m uzunluqdadır.

Rezin matdakı bant genişliyi: 65 sm.