Konveyer kəməri örtülmüşdür

Açılan lyuklar olan qapalı konveyer.

Ümumi uzunluq: təxminən 16 metr

Bant genişliyi: 85 sm