Winberg-in qülləsi üfüqi şəkildə qidalanır

Rotor eni 100 sm

 

Winbergrivare üçün üfüqi qidalandırıcı